84.09 Ron
Culoare / Dimensiune: 12 x 41 cm - SCAFG2, 14 x 51 cm - SCAFG3, 17 x 58 cm - SCAFG4, 21 x 70 cm - SCAFG5
84.09 Ron
Dimensiune:: 12 x 41 cm - SCAFG2A , 14 x 51 cm - SCAFG3A, 17 x 58 cm - SCAFG4A, 21 x 70 cm - SCAFG5A
133.67 Ron
Dimensiune: Mare, Mic, Mijlociu
308.38 Ron
Dimensiune mana curenta: Alb - 33x38 cm, Alb - 39x50 cm, Alb - 46x57 cm, Alb - 55x71 cm, Alb - 71x94 cm, Alb - 85x112 cm, Alb - 110x142 cm, Rosu - 33x38 cm, Rosu - 39x50 cm, Rosu - 46x57 cm, Rosu - 55x71 cm, Rosu - 71x94 cm, Rosu - 85x112 cm, Rosu - 110x142 cm
262.17 Ron
Dimensiune: F1 15x56 cm - FSB002-2, F2 23x56 cm - FSB003-2, F3 23x76 cm - FSB004-2