739,98 Ron
+
906,46 Ron
+
906,46 Ron
+
745,02 Ron
+
980,05 Ron
+
849,71 Ron
+
843,26 Ron
+
700,09 Ron
+
984,43 Ron
+
907,96 Ron
+
634,76 Ron 436,80 Ron
+
2.219,15 Ron 1.489,78 Ron
+